Over Airconnexion

Over AirConnexion

Airconnexion werd opgericht na een ongelukkige ervaring waarbij ze in de maand juli 2016 meer dan 8 uur op haar vlucht had moeten wachten. Het bekomen van de vergoeding waarop zij wettelijk recht had, gaf aanleiding tot vele complicaties.

Dankzij haar juridische opleiding kon zij de Verordening CE n°261/2004 van de Europese Unie analyseren en besloot ze om haar vergoeding op te eisen van de luchtvaartmaatschappij. Deze weigerde echter om haar verplichtingen te vervullen en haar de vergoeding voor het lange wachten te betalen.

Na vele gerechtelijke stappen te hebben ondernomen, kreeg ze eindelijk haar vergoeding uitbetaald. Hierbij besefte ze dat luchtvaartmaatschappijen misbruik maken van hun machtspositie en in de meeste gevallen weigeren om passagiers te vergoeden, vaak door zich te beroepen op fictieve buitengewone omstandigheden.

Ontdek wat onze klanten denken erover!

Nos bureaux
Nos bureaux
Nos bureaux
Nos bureaux