Overboekte vlucht

Een overboekte vlucht is een praktijk die luchtvaartmaatschappijen gebruiken door meer zitplaatsen te verkopen dan er beschikbaar zijn (in de hoop dat er mensen niet komen opdagen).

Dit mag niet worden verward met instapweigering als gevolg van een administratief probleem waarvoor de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk is (ongeldige identiteitskaart of ongeldig paspoort, verkrijgen van een visum, fout op het vliegticket, enz.). In dit geval hebt u volgens de EG-verordening nr. 261/2004 helaas geen recht op een vergoeding.

Op hoeveel heb ik recht?

Als uw vlucht overboekte heeft, kunt u aanspraak maken op een vergoeding tot €600 per persoon.

De hoogte van de vergoeding varieert afhankelijk van de afstand van de reis.

U hebt recht op een vergoeding van:

 • €250 voor alle vluchten met een afstand van minder dan 1500 km
 • €400 voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km
 • €400 voor alle vluchten die niet intracommunautair zijn en waarvan de afstand varieert tussen 1500 en 3500 km
 • €600 voor alle vluchten van meer dan 3500km

Wat zijn de voorwaarden om een compensatie te krijgen?

Reisroute:

 • De luchtvaartmaatschappij is Europees: de luchthaven van vertrek of aankomst moet zich op een Europese luchthaven bevinden.
 • De luchtvaartmaatschappij is niet Europees: de luchthaven van vertrek moet zich op een Europese luchthaven bevinden.

De oorzaak van de overboekte

Op grond van Verordening (EG) nr. 261/2004 hebben passagiers geen recht op compensatie als de reden voor de vertraging te wijten is aan "een buitengewone omstandigheid".

Een buitengewone omstandigheid kunnen we definiëren als "een gebeurtenis die niet voorkomen had kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen".

Enkele voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn:

 • Extreme weersomstandigheden
 • Stakingen onafhankelijk van de luchtvaartmaatschappij (stakingen door verkeersleiders, bagageafhandelaars, enz.)
 • Bird strike (vogels die in de vliegtuigmotor vliegen)
 • Politieke instabiliteit
 • Sluiting van het luchtruim

We kunnen ook enkele oorzaken van overboekte noemen die niet als buitengewone omstandigheden worden beschouwd (en die recht geven op compensatie):

 • Technische storing
 • Staking van het personeel van de luchtvaartmaatschappij
 • Ziekte van personeel van de luchtvaartmaatschappij

Binnen welke termijn kan ik een klacht indienen?

De termijnen verschillen van land tot land. In Frankrijk bijvoorbeeld is de termijn om te reageren vijf jaar. In België daarentegen is de termijn om te reageren slechts één jaar.

Waarom een beroep doen op Air Connexion

In tegenstelling tot een advocaat die de diensten per uur factureert, wordt Air Connexion alleen vergoed in geval van succes (25% commissie + btw).Er zijn geen extra kosten (de aanvraagkosten zijn volledig gratis en de juridische kosten zijn voor rekening van Air Connexion).

Bovendien beschikt Air Connexion over een eigen juridische afdeling en brengt Air Connexion uw dossier voor de rechter bij niet-betaling van uw compensatie.

Eis onmiddellijk uw compensatie op met Air Connexion!