Uw rechten

Uw rechtenLuchtvaartmaatschappijen maken al te vaak misbruik van hun machtspositie. Meestal weigeren zij gewoonweg om de forfaitaire vergoeding waarop passagiers recht hebben volgens de Verordening (CE) n°261/2004 te betalen door melding te maken van fictieve buitengewone omstandigheden.

Enkel de passagiers die genoeg juridische kennis hebben, slagen erin om hun rechten te doen gelden.

De Verordening (CE) n°261/2004 voorziet dat passagiers die van of naar een Europese luchthaven reizen, een forfaitaire vergoeding krijgen indien hun vlucht een vertraging heeft van 3 uur of meer, indien hun vlucht wordt geannuleerd of indien deze overboekt is. Het bedrag van deze vergoeding varieert naargelang de afstand en de bestemming van de vlucht.

Klik op de icoontjes hieronder voor toelichting over uw rechten en voorwaarden voor een vergoeding te krijgen.

 

Een vertraagde vlucht kan problemen veroorzaken voor de passagiers!

Hebt u vragen over uw rechten (recht op compensatie, vergoeding van gemaakte onkosten, enz.)?

Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen.

 • Vanaf hoeveel uren vertraging heb ik recht op compensatie?
 • Op hoeveel heb ik recht?
 • Wat zijn de voorwaarden om een compensatie te krijgen?
 • Binnen welke termijn kan ik een klacht indienen?
 • Waarom een beroep doen op Air Connexion

Vanaf hoeveel uren vertraging heb ik recht op compensatie?

Verordening (EG) nr. 261/2004 bepaalt dat passagiers recht hebben op compensatie vanaf drie uur vertraging bij aankomst. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij verplichte bijstand bieden (d.w.z. maaltijden, dranken, telefoongesprekken en verblijfskosten).

Indien de luchtvaartmaatschappij deze bijstand niet aanbiedt, hebt u recht op vergoeding van de betaalde onkosten.

Op hoeveel heb ik recht?

Als uw vlucht vertraging heeft, kunt u aanspraak maken op een vergoeding tot €600 per persoon.

De hoogte van de vergoeding varieert afhankelijk van de afstand van de reis.

U hebt recht op een vergoeding van:

 • €250 voor alle vluchten met een afstand van minder dan 1500 km
 • €400 voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km
 • €400 voor alle vluchten die niet intracommunautair zijn en waarvan de afstand varieert tussen 1500 en 3500 km
 • €600 voor alle vluchten van meer dan 3500km

Wat zijn de voorwaarden om een compensatie te krijgen?

Reisroute:

 • De luchtvaartmaatschappij is Europees: de luchthaven van vertrek of aankomst moet zich op een Europese luchthaven bevinden.
 • De luchtvaartmaatschappij is niet Europees: de luchthaven van vertrek moet zich op een Europese luchthaven bevinden.

De oorzaak van de vertraging:

Op grond van Verordening (EG) nr. 261/2004 hebben passagiers geen recht op compensatie als de reden voor de vertraging te wijten is aan "een buitengewone omstandigheid".

Een buitengewone omstandigheid kunnen we definiëren als "een gebeurtenis die niet voorkomen had kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen".

Enkele voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn:

 • Extreme weersomstandigheden
 • Stakingen onafhankelijk van de luchtvaartmaatschappij (stakingen door verkeersleiders, bagageafhandelaars, enz.)
 • Bird strike (vogels die in de vliegtuigmotor vliegen)
 • Politieke instabiliteit
 • Sluiting van het luchtruim

We kunnen ook enkele oorzaken van vertraging noemen die niet als buitengewone omstandigheden worden beschouwd (en die recht geven op compensatie):

 • Technische storing
 • Staking van het personeel van de luchtvaartmaatschappij
 • Ziekte van personeel van de luchtvaartmaatschappij

Binnen welke termijn kan ik een klacht indienen?

De termijnen verschillen van land tot land. In Frankrijk bijvoorbeeld is de termijn om te reageren vijf jaar. In België daarentegen is de termijn om te reageren slechts één jaar.

Waarom een beroep doen op Air Connexion

In tegenstelling tot een advocaat die de diensten per uur factureert, wordt Air Connexion alleen vergoed in geval van succes (25% commissie + btw).Er zijn geen extra kosten (de aanvraagkosten zijn volledig gratis en de juridische kosten zijn voor rekening van Air Connexion).

Bovendien beschikt Air Connexion over een eigen juridische afdeling en brengt Air Connexion uw dossier voor de rechter bij niet-betaling van uw compensatie.

Eis onmiddellijk uw compensatie op met Air Connexion!

Een afgelaste vlucht kan u veel ongemak bezorgen.

Gelukkig voorziet Verordening (EG) nr. 261/2004 in compensatie voor de afgelasting van uw vlucht.

Als uw vliegtuig minder dan 14 dagen voor uw vertrek wordt afgelast:

 • ofwel wordt de vlucht uitgesteld en u besluit te vertrekken
 • ofwel eist u terugbetaling van de kostprijs van het vliegticket

Daarnaast hebt u ook recht op een vergoeding tot €600,- (zie onderstaande voorwaarde).

Op hoeveel heb ik recht?

Als uw vlucht afgelaste heeft, kunt u aanspraak maken op een vergoeding tot €600 per persoon.

De hoogte van de vergoeding varieert afhankelijk van de afstand van de reis.

U hebt recht op een vergoeding van:

 • €250 voor alle vluchten met een afstand van minder dan 1500 km
 • €400 voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km
 • €400 voor alle vluchten die niet intracommunautair zijn en waarvan de afstand varieert tussen 1500 en 3500 km
 • €600 voor alle vluchten van meer dan 3500km

Wat zijn de voorwaarden om een compensatie te krijgen?

Reisroute:

 • De luchtvaartmaatschappij is Europees: de luchthaven van vertrek of aankomst moet zich op een Europese luchthaven bevinden.
 • De luchtvaartmaatschappij is niet Europees: de luchthaven van vertrek moet zich op een Europese luchthaven bevinden.

De oorzaak van de afgelaste

Op grond van Verordening (EG) nr. 261/2004 hebben passagiers geen recht op compensatie als de reden voor de afgelaste te wijten is aan "een buitengewone omstandigheid".

Een buitengewone omstandigheid kunnen we definiëren als "een gebeurtenis die niet voorkomen had kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen".

Enkele voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn:

 • Extreme weersomstandigheden
 • Stakingen onafhankelijk van de luchtvaartmaatschappij (stakingen door verkeersleiders, bagageafhandelaars, enz.)
 • Bird strike (vogels die in de vliegtuigmotor vliegen)
 • Politieke instabiliteit
 • Sluiting van het luchtruim

We kunnen ook enkele oorzaken van afgelaste noemen die niet als buitengewone omstandigheden worden beschouwd (en die recht geven op compensatie):

 • Technische storing
 • Staking van het personeel van de luchtvaartmaatschappij
 • Ziekte van personeel van de luchtvaartmaatschappij

Binnen welke termijn kan ik een klacht indienen?

De termijnen verschillen van land tot land. In Frankrijk bijvoorbeeld is de termijn om te reageren vijf jaar. In België daarentegen is de termijn om te reageren slechts één jaar.

Waarom een beroep doen op Air Connexion

In tegenstelling tot een advocaat die de diensten per uur factureert, wordt Air Connexion alleen vergoed in geval van succes (25% commissie + btw).Er zijn geen extra kosten (de aanvraagkosten zijn volledig gratis en de juridische kosten zijn voor rekening van Air Connexion).

Bovendien beschikt Air Connexion over een eigen juridische afdeling en brengt Air Connexion uw dossier voor de rechter bij niet-betaling van uw compensatie.

Eis onmiddellijk uw compensatie op met Air Connexion!

Overboekte vlucht

Een overboekte vlucht is een praktijk die luchtvaartmaatschappijen gebruiken door meer zitplaatsen te verkopen dan er beschikbaar zijn (in de hoop dat er mensen niet komen opdagen).

Dit mag niet worden verward met instapweigering als gevolg van een administratief probleem waarvoor de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk is (ongeldige identiteitskaart of ongeldig paspoort, verkrijgen van een visum, fout op het vliegticket, enz.). In dit geval hebt u volgens de EG-verordening nr. 261/2004 helaas geen recht op een vergoeding.

Op hoeveel heb ik recht?

Als uw vlucht overboekte heeft, kunt u aanspraak maken op een vergoeding tot €600 per persoon.

De hoogte van de vergoeding varieert afhankelijk van de afstand van de reis.

U hebt recht op een vergoeding van:

 • €250 voor alle vluchten met een afstand van minder dan 1500 km
 • €400 voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km
 • €400 voor alle vluchten die niet intracommunautair zijn en waarvan de afstand varieert tussen 1500 en 3500 km
 • €600 voor alle vluchten van meer dan 3500km

Wat zijn de voorwaarden om een compensatie te krijgen?

Reisroute:

 • De luchtvaartmaatschappij is Europees: de luchthaven van vertrek of aankomst moet zich op een Europese luchthaven bevinden.
 • De luchtvaartmaatschappij is niet Europees: de luchthaven van vertrek moet zich op een Europese luchthaven bevinden.

De oorzaak van de overboekte

Op grond van Verordening (EG) nr. 261/2004 hebben passagiers geen recht op compensatie als de reden voor de vertraging te wijten is aan "een buitengewone omstandigheid".

Een buitengewone omstandigheid kunnen we definiëren als "een gebeurtenis die niet voorkomen had kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen".

Enkele voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn:

 • Extreme weersomstandigheden
 • Stakingen onafhankelijk van de luchtvaartmaatschappij (stakingen door verkeersleiders, bagageafhandelaars, enz.)
 • Bird strike (vogels die in de vliegtuigmotor vliegen)
 • Politieke instabiliteit
 • Sluiting van het luchtruim

We kunnen ook enkele oorzaken van overboekte noemen die niet als buitengewone omstandigheden worden beschouwd (en die recht geven op compensatie):

 • Technische storing
 • Staking van het personeel van de luchtvaartmaatschappij
 • Ziekte van personeel van de luchtvaartmaatschappij

Binnen welke termijn kan ik een klacht indienen?

De termijnen verschillen van land tot land. In Frankrijk bijvoorbeeld is de termijn om te reageren vijf jaar. In België daarentegen is de termijn om te reageren slechts één jaar.

Waarom een beroep doen op Air Connexion

In tegenstelling tot een advocaat die de diensten per uur factureert, wordt Air Connexion alleen vergoed in geval van succes (25% commissie + btw).Er zijn geen extra kosten (de aanvraagkosten zijn volledig gratis en de juridische kosten zijn voor rekening van Air Connexion).

Bovendien beschikt Air Connexion over een eigen juridische afdeling en brengt Air Connexion uw dossier voor de rechter bij niet-betaling van uw compensatie.

Eis onmiddellijk uw compensatie op met Air Connexion!

Gemiste aansluiting

Een gemiste aansluiting kan gebeuren wanneer u een reis boekt met minstens één tussenstop. De eerste vlucht kan een kleine vertraging hebben waardoor u niet op tijd aankomt voor de tweede vlucht. Verordening (EG) nr. 261/2004 voorziet in compensatie onder bepaalde voorwaarden.

Op hoeveel heb ik recht?

Als uw vlucht gemiste aansluiting heeft, kunt u aanspraak maken op een vergoeding tot € 600 per persoon.

De hoogte van de vergoeding varieert afhankelijk van de afstand van de reis.

U hebt recht op een vergoeding van:

 • €250 voor alle vluchten met een afstand van minder dan 1500 km
 • €400 voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km
 • €400 voor alle vluchten die niet intracommunautair zijn en waarvan de afstand varieert tussen 1500 en 3500 km
 • €600 voor alle vluchten van meer dan 3500km

Wat zijn de voorwaarden om een compensatie te krijgen?

 • Het moet om één enkele reservering gaan (beide vluchten moeten door dezelfde luchtvaartmaatschappij worden verzorgd).
 • U komt meer dan drie uur te laat op uw eindbestemming aan.
 • De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de gemiste aansluiting (in geval van overmacht is de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk).

Binnen welke termijn kan ik een klacht indienen?

De termijnen verschillen van land tot land. In Frankrijk bijvoorbeeld is de termijn om te reageren vijf jaar. In België daarentegen is de termijn om te reageren slechts één jaar.

Waarom een beroep doen op Air Connexion

In tegenstelling tot een advocaat die de diensten per uur factureert, wordt Air Connexion alleen vergoed in geval van succes (25% commissie + btw).Er zijn geen extra kosten (de aanvraagkosten zijn volledig gratis en de juridische kosten zijn voor rekening van Air Connexion).

Bovendien beschikt Air Connexion over een eigen juridische afdeling en brengt Air Connexion uw dossier voor de rechter bij niet-betaling van uw compensatie.

Eis onmiddellijk uw compensatie op met Air Connexion!